Юридическая информация

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Головний бухгалтер) від 16.09.2015

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік.

Положення про Дирекцію 2015

Положення про Наглядову раду 2015

Положення про Ревізійну комісію 2015

Протокол річних Загальних зборів акціонерів від 17.04.2015

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента (Наглядової ради та Ревізійної комісії) 17.04.2015.

Особлива інформація про зміни складу посадових осіб емітента (Наглядова Рада, Ревізійна комісія)17.04.2015

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 17.04.2015.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Головний бухгалтер) від 24.02.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Головний бухгалтер) від 10.02.2015