Юридическая информация

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 13.12.2011р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 26.07.2011

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 р.

Статут ПАТ "Закарпаття-Авто"

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 22.03.2011р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 22.03.2011

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 22.03.2011

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 22.03.2011

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 22.03.2011

Аудиторський висновок за 2010 рік

Перелік афілійованих осіб

Положення про Дирекцію

Протокол Загальних зборів акціонерів 22.03.11

Акт Ревізійної комісії за 2010 рік

Повідомлення про скликання загальних зборів