Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закарпаття-АВТО» 26.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 28.12.2016 р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 26.12.2016р.

Особлива інформація - відкликання та обрання члена Дирекції - головного бухгалтера станом на 02.08.2016 року

Положення про загальні збори Товариства

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової ради 04.05.2016

Звіт в НКЦПФР за 2015

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.

Аудит за 2015

Статут ПАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" станом на 05.04.2016 року

Протокол Загальних зборів акціонерів станом на 05.04.2016 року

Особлива інформація - відкликання та обрання членів Наглядової ради станом на 05.04.2016 року

Звіт ревізійної комісії за 2015р

Положення про НР 2016

Фінансова звітність за 2015

Протокол лічильної комісії РЗЗА 2016

Афілійовані особи

Висновки ревізійної комісії за 2015

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 05.04.2016 року

Особлива інформація - відкликання та обрання члена Дирекції - головного бухгалтера станом на 12.02.2016 року