Юридическая информация

Особлива інформація емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25.10.2017

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 07.07.2017р.

Річний звіт емітента цінних паперів ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" за 2016 рік

Особлива інформація емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 05.04.2017

Особлива інформація емітента - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 04.04.2017

Особлива інформація емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 04.04.2017

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО", що відбулися 04.04.2017р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Закарпаття-Авто" на 04.04.2017 року

Особлива інформація емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 26.01.2017р.