Юридическая информация

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 13.11.2012р.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 13.11.2012 р.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів на 13.11.2012 року

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Генеральний директор) 26.07.2012 року

Особлива інформація про прийняття рішення щодо розміщення акцій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу 17.07.2012 року

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 17.07.2012р.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів на 17.07.2012 року

Особлива інформація про про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 11.06.2012 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Члени НР) від 20.03.2012

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Голова НР) від 21.03.2012

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 20.03.2012р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Головний бухгалтер) від 24.02.2012

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 16.02.2012 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 20.03.2012