Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента. 25.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 18.06.2018р.

Річний звіт емітента ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" за 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 26.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 26.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій. 30.03.2018

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення