Юридическая информация

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (ліквідація ФІЛІЇ «БЕРЕГОВЕ-АВТО») 31.12.2013

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Протокол річних загальних зборів акціонерів від 09.04.2013 р.

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 09.04.2013р.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 09.04.2013 року

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 05.03.2013 року