25.09

Особлива інформація про припинення ФІЛІЇ «ЧИНАДІЙОВО-АВТО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

1.        Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
  2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05495458 
  3. Місцезнаходження емітента: 88000, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20
  4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0312) 66-08-94, 66-08-45
  5. Електронна поштова адреса емітента: avtos@za.uz.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua  
  7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.       

    2.      Текст повідомлення:

Рішенням  Наглядової Ради ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол № 25/09/2014-1 від 25.09.2014) з метою оптимізації структури та зменшення адміністративних витрат ліквідовано (припинено) ФІЛІЮ «ЧИНАДІЙОВО-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (місцезнаходження: 89643, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадійово, вул. Волошина,51, ідентифікаційний код: 34489445), яка виконувала такі функції: технічне обслуговування та ремонт автомобілів, роздрібна торгівля автомобілями.

 

3. Підпис

       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

      Генеральний директор                                                                              Шпонтак Й.Й.

 

                                                                                                       м.п.              25 вересня 2014 року