ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА, ОПРИЛЮДНЕНА ДО 31.12.2023 РОКУ
2021
2020
2019
2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента. 25.06.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 18.06.2018р

Річний звіт емітента ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" за 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу 26.04.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 26.04.2018р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій. 30.03.2018

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення

2017

Особлива інформація емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25.10.2017

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 07.07.2017р

Річний звіт емітента цінних паперів ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" за 2016 рік

Особлива інформація емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 05.04.2017

Особлива інформація емітента - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 04.04.2017

Особлива інформація емітента - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 04.04.2017

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО", що відбулися 04.04.2017р

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Закарпаття-Авто" на 04.04.2017 року

Особлива інформація емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 26.01.2017р

2016

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закарпаття-АВТО» 26.12.2016р

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про зміну типу акціонерного товариства 28.12.2016 р

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 26.12.2016р

Особлива інформація - відкликання та обрання члена Дирекції - головного бухгалтера станом на 02.08.2016 року

Положення про загальні збори Товариства

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової ради 04.05.2016

Звіт в НКЦПФР за 2015

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Аудит за 2015

Висновки ревізійної комісії за 2015

Афілійовані особи

Статут ПАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" станом на 05.04.2016 року

Особлива інформація - відкликання та обрання членів Наглядової ради станом на 05.04.2016 року

Протокол Загальних зборів акціонерів станом на 05.04.2016 року

Звіт ревізійної комісії за 2015р

Положення про НР 2016

Фінансова звітність за 2015

Протокол лічильної комісії РЗЗА 2016

Висновки ревізійної комісії за 2015

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 05.04.2016 року

Особлива інформація - відкликання та обрання члена Дирекції - головного бухгалтера станом на 12.02.2016 року

2015
2014
2013
2012

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 13.11.2012р

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 13.11.2012 р

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів на 13.11.2012 року

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Генеральний директор) 26.07.2012 року

Особлива інформація про прийняття рішення щодо розміщення акцій на суму, що перевищує 25% статутного капіталу 17.07.2012 року

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 17.07.2012р

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів на 17.07.2012 року

Особлива інформація про про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 11.06.2012 р

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Члени НР) від 20.03.2012

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Голова НР) від 21.03.2012

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 20.03.2012р

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Головний бухгалтер) від 24.02.2012

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 16.02.2012 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 20.03.2012

2011
2010
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ