11.06

Особлива інформація про про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 11.06.2012 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»

Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

05495458

Місцезнаходження емітента

88000, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20

Міжміський код, телефон та факс емітента 

(0312) 66-08-94, 66-08-45

Електронна поштова адреса емітента

avtos@za.uz.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 

 

www.zakarpattya-avto.ukravto.ua

 

Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій,  яким належить 10 і більше відсотків  голосуючих  акцій

 

2. Текст повідомлення

          На підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого від депозитарію Відкритого акціонерного товариства «Національний депозитарій України», який здійснює облік прав власності на акції емітента - Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (код за ЄДРПОУ 05495458), виникла особлива інформація про емітента, у зв’язку із зміною власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

        Дата вчинення дії – 11 червня 2012 року (дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів).

        Розмір пакету акцій власника – Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 15/2) збільшився з 63 538 штук до 63 543 штук простих іменних акцій емітента та становить 63 543 штук простих іменних акцій емітента, що складає 91,35520 % від кількості голосуючих акцій емітента.

 

3. Підпис

       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

          Генеральний директор                                                                              Радиш О.І.