22.03

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Члени НР) від 20.03.2012

На підставі рішення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол від 20 березня 2012 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:
Голову Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серії СН № 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.06.2004р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0072%. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серії МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.03.2006р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Козіса Олександра Миколайовича, паспорт серії СН № 183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.05.1996р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0072%. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Бей Наталію Олександрівну, паспорт серії СО № 172271, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.07.1999 р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Члена Наглядової Ради Підмурняка Олексія Васильовича, паспорт серії НА №301373, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 20.02.1997р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк повноважень склав 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:
Членом Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серії СН № 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.06.2004р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0072%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 5 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Генеральний директор товариства; Генеральний директор філіалу; помічник Генерального директора; фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Васадзе Ніну Таріелівну, паспорт серії МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.03.2006р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: фінансовий директор; заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; провідний фахівець департаменту злиття, поглинання та залучень фінансування; фахівець відділу банківського обслуговування та управління кредитами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Козіса Олександра Миколайовича, паспорт серії СН № 183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.05.1996р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0072%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 5 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Голова Правління; Перший віце-президент; віце-президент – Директор рекламно-інформаційного департаменту; начальник комп’ютерного центру. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Бей Наталію Олександрівну, паспорт серії СО № 172271, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.07.1999р., яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: Заступник Голови Правління; начальник департаменту аналітики та іміджу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Членом Наглядової Ради Сенюту Ігоря Васильовича, паспорт серії КВ №272478, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 07.10.1999 р., який не володіє часткою в статутному капіталі емітента, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: начальник департаменту майнових відносин, начальник відділу майнових прав, юрисконсульт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор  Радиш Олександр Ігорович