27.07

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Генеральний директор) 26.07.2012 року

На підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол №26/07/2012-1 від 26 липня 2012 року) відбулась зміна складу посадових осіб емітента: 
- припинено повноваження (звільнено) Генерального директора Радиша Олександра Ігоровича (паспорт серії ВО № 561591, виданий Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області 18.01.1999 р.) 26.07.2012р., у зв’язку з поданою ним заявою. Строк повноважень склав 7,5 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- обрано Генерального директора Шпонтака Йосипа Йосиповича (паспорт серії ВО № 348751, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 27.11.1997 р.) з 27.07.2012р., без зазначення строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0115%. Розмір пакету акцій, що належить: 8 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: інженер, начальник цеху, заступник генерального директора, генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Шпонтак Йосип Йосипович