22.03

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Голова НР) від 21.03.2012

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол №21/03/2012-1 від 21 березня 2012 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 20 березня 2012 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Призначено:
Головою Наглядової ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серії СН № 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.06.2004р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0072%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 5 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Генеральний директор товариства; Генеральний директор філіалу; помічник Генерального директора; фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор  Радиш Олександр Ігорович