27.07

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 26.07.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації  ПАТ „ЗАКАРПАТТЯ-АВТО”

 

1. Загальні відомості.

1.1.Повне найменування емітента : Публічне акціонерне товариство „Закарпаття-Авто”

1.2.Організаційно-правова форма емітента : 231, Публічне акціонерне товариство

1.3.Ідентифікацій код за ЄДРПОУ емітента: 05495458

1.4.Місцезнаходження емітента:88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Краснодонців,20.

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента : (0312) 660845.

1.6.Електронна поштова адреса емітента: avtos@za.uz.ua

1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.zakarpattya-avto.uz.ua 

1.8.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення.

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закарпаття-Авто» (протокол від 26 липня 2011 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:

Генерального директора Клюсу Миколу Миколайовича, паспорт серії ВО № 061085, виданий Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 17.11.1995 р., часткою в статутному капіталі емітента не володіє, 26.07.2011р. за угодою сторін у зв’язку з поданою ним заявою.  Строк повноважень склав 9 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:

Виконуючим обов’язки Генерального директора Непийводу Анатолія Івановича, паспорт серії ВР № 220254, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 10.10.2005 р., часткою в статутному капіталі емітента не володіє, з 27.07.2011р., без зазначення строку повноважень. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: заступник генерального директора з персоналу та економічної безпеки, працював в органах внутрішніх справ та в органах податкової міліції. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства

 

Виконуючий обов’язки Генерального директора ПАТ «Закарпаття-Авто»

Непийвода Анатолій Іванович