13.12

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 13.12.2011р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації  ПАТ „ЗАКАРПАТТЯ-АВТО”

 

1. Загальні відомості.

1.1.Повне найменування емітента : Публічне акціонерне товариство „Закарпаття-Авто”

1.2.Організаційно-правова форма емітента : Публічне акціонерне товариство

1.3.Ідентифікацій код за ЄДРПОУ емітента: 05495458

1.4.Місцезнаходження емітента:88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Краснодонців, 20.

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента : (0312) 660845.

1.6.Електронна поштова адреса емітента: avtos@za.uz.ua

1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації :www.zakarpattya-avto.uz.ua 

1.8.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення.

На підставі рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закарпаття-Авто» (протокол від 13 грудня 2011 року) відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

-  відкликано від виконання обов’язків Генерального директора Непийводу Анатолія Івановича (паспорт серії ВР № 220254, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 10.10.2005 р.) 13.12.2011р., у зв’язку з поданою ним заявою.  Строк повноважень склав 4,5 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-  обрано Генерального директора Радиша Олександра Ігоровича (паспорт серії ВО № 561591, виданий Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області 18.01.1999 р.) з 13.12.2011р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: заступник директора, директор філії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор ПАТ «Закарпаття-Авто» Радиш Олександр Ігорович