16.04

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента (Ревізійної Комісії) 15.04.2014.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 

  1. 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3.   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05495458        

1.4.   Місцезнаходження емітента: 88000, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20

1.5.  Міжміський код, телефон та факс емітента: (0312) 66-08-94, 66-08-45

1.6.  Електронна поштова адреса емітента: avtos@za.uz.ua

1.7.   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

1.1.       розкриття інформації: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

  1. 1.      Текст повідомлення:

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ -АВТО», далі за текстом – Емітент, як відбулося 15.04.2014, виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

 

Припинено повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

-     голови Ревізійної комісії Мохни Єгора Григоровича (паспорт серії ЕН 292233, виданий Артемівським РВЛМУ УМВС України в Луганські області 18.08.1999) 15.04.2014 у зв’язку зі спливом визначеного Статутом строку повноважень у 3 роки. Посадова особа перебувала на даній посаді протягом 3 років та 24 днів. Посадова особа не володіє акціями в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-   члена Ревізійної комісії Вертійової Антоніни Дмитрівни (паспорт серія СТ №075838, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.11.2008) 15.04.2014 у зв’язку зі спливом визначеного Статутом строку повноважень у 3 роки. Посадова особа перебувала на даній посаді протягом 3 років та 24 днів. Посадова особа не володіє акціями в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Обрано до складу Ревізійної комісії Товариства:

-    Вертійову Антоніну Дмитрівну з 16.04.2014, паспорт серія СТ №075838, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.11.2008, 1954 р.н., освіта вища, стаж керівної роботи - 18 р., строком на 3 роки. Посади, які займала протягом трудової діяльності:  АТ «Українська автомобільна корпорація», Член-дирекції - головний бухгалтер, часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-     Уласенко Юлію Олександрівну з 16.04.2014, паспорт серія ВК №617369, виданий Калінінським РВ Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій обл. 17.07.2009 р., освіта вища, стаж  керівної роботи - 4 р., строком на 3 роки. Посади, які займала протягом трудової діяльності: провідний аналітик департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник інформаційно-аналітичного відділу АТ «Українська автомобільна корпорація», начальник департаменту контролінгу АТ «Українська автомобільна корпорація» , часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента – 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством

 

Генеральний директор

ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»                                                                   Шпонтак Й.Й.

 

                                                                                                       м.п.           15 квітня 2014 року