15.02

Особлива інформація - відкликання та обрання члена Дирекції - головного бухгалтера станом на 12.02.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

1.        Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
  2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05495458  
  3. Місцезнаходження емітента: 88000, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20
  4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0312) 66-08-94, 66-08-45
  5. Електронна поштова адреса емітента: avtos@za.uz.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua         
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 2.        Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол № 12/02/2016-1 від 12 лютого 2015 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

  1. припинено повноваження члена  Дирекції –  головного бухгалтера  Мазура Анатолія Васильовича (паспорт серія ВО № 015727, виданий Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатській області 06 вересня 1995 року)   12 лютого 2016 року за угодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП України, у зв’язку з поданою ним заявою. Строк повноважень склав 4 місяці  28 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  2. призначено Членом Дирекції – головним бухгалтером Подданову Тетяну Валеріївну (паспорт серія ВО № 567824, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 25 грудня 1998 року) з 15 лютого 2016 року шляхом переведення з посади заступника головного бухгалтера, з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, за контрактом, на підставі поданої заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: 2000-2006рр. ТОВ "Оріон-Маркет" – головний бухгалтер, 2006-2009рр. ДАП "Карпати-Авіа" МНС України – головний бухгалтер, 2011-2016рр. ТОВ "І.Т.В. Сервіс" – головний бухгалтер, з 12.02.2016р. ПАТ "Закарпаття-Авто" заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством

 

Генеральний директор ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»                                         Шпонтак Й.Й.

 

                                                                                                       м.п.           15 лютого 2016 року