06.04

Особлива інформація - відкликання та обрання членів Наглядової ради станом на 05.04.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I.                   Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ- АВТО»
  2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05495458
  3. Місцезнаходження емітента: 88000, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20
  4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0312) 66-08-94, 66-08-45
  5. Електронна поштова адреса емітента: avtos@za.uz.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 05.04.2016 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Голови Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича  (паспорт серії СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 05.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 05.04.2016 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Бей Наталії Олександрiвни (паспорт серії СО 172271, виданий 06.07.1999 року Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 05.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" ( протокол вiд 05.04.2016 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. З 01.05.2016 року припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради Сенюти Ігоря Васильовича (паспорт серії КВ 272478, виданий 07.10.1999 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.). Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 05.04.2016 року) у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рік.

 
 

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 05.04.2016 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадову особу - Члена Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (паспорт серії СН 183291, виданий 14.05.1996 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 05.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Голова Правління.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 05.04.2016 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради,вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадову особу - Члена Наглядової ради Бей Наталію Олександрівну (паспорт серії СО 172271, виданий 06.07.1999 року Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 05.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 05.04.2016 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради,вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадову особу - Члена Наглядової ради Сенюту Ігоря Васильовича (паспорт серії КВ 272478, виданий 07.10.1999 року Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 05.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв - Начальник департаменту майнових відносин.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 05.04.2016 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради,вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадову особу - Члена Наглядової ради Корольчука Юрія Степановича (паспорт серії АС 007875, виданий 09.02.1996 року Луцьким РВ УМВС України у Волинській обл.) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 05.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв -– Генеральний директор.

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол вiд 05.04.2016 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради,вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Посадову особу - Члена Наглядової ради Прилуцьку Валентину Іванівну (паспорт серії СН 589191, виданий 05.08.1997 року Подільський РУ ГУ МВС України у місті Києві) обрано на посаду з 01.05.2016 року. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства (Протокол вiд 05.04.2016 року) посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Обрання вiдбулось у зв’язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства На інших посадах в Товаристві посадова особа не перебувала. Iншi посади, якi обiймала посадова особа за останнi 5 рокiв – Економіст з фінансової роботи, начальник відділу організації праці і заробітної плати..

 

 

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Генеральний директор ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»                                         Шпонтак Й.Й.

 

                                                                                                       м.п.           05 квітня 2016 року