05.04

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО", що відбулися 04.04.2017р.