31.01

Повідомлення

АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код реєстрації юридичної особи 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи - Васадзе Таріел Шакрович (м. Київ)), яке станом на дату набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» вже  є власником домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО», має право та намір застосувати положення статті 65Закону України «Про акціонерні товариства» виключно в порядку та на умовах, визначених у «Прикінцевих та перехідних положеннях» вищезазначеного Закону. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (далі – Товариство), повідомляє про отримання 31.01.2018 року від АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», що є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» має намір придбати акції в усіх власників акцій Товариства, шляхом направлення до Товариства публічної безвідкличної вимоги.

На підставі вимоги статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлено наступне:

-     АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства після придбання акцій Товариства 13.11.2012 року;

-     кількість акцій, які належать АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» станом на 29.01.2018 року складає 202 917 штук простих акцій, що становить 97,122002 % від статутного капіталу Товариства;

-     кількість акцій Товариства, що належали АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства 63 538 штук простих акцій.

-     найвища ціна, за якою АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» набула право власності на акції Товариства шляхом придбання акцій - 75,01 (сімдесят п’ять гривень 00 копійок) грн.

-     депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ - 14282829), місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, депозитарний код рахунку у цінних паперах 300517-UA40003563

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ - 23697280), місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, депозитарний код рахунку у цінних паперах 300996-UA40010010.

Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО», та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), станом на 29.01.2018 року:

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код реєстрації юридичної особи 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2).

Тип особи: ЮО.

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 1.

Участь особи в товаристві, %: пряма – 97,122002%, опосередкована – 0%, сукупна 97,122002%.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб): Васадзе Таріел Шакрович (м. Київ).

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 0.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» Сиволожський Д.В.