12.10

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів на 13.11.2012 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 28.09.2012 року, на 13.11.2012 року о 14:00 годині за адресою: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Внесення змін до Статуту Товариства в частині збільшення статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
  3. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

     Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 13:00; закінчення реєстрації – 13:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів 07.11.2012 р.

        Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 29 до дати скликання (проведення) позачергових Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20, кімната № 36.

        Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Дирекції – головний бухгалтер ПАТ «Закарпаття-Авто» Андрик Жанна Степанівна. 

        Контактна особа – Гординський Ростислав Карлович

        Довідки за телефоном: (0312) 66-08-45

 

 

         Член Дирекції – головний бухгалтер                                                      Андрик Ж.С.