19.06

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 18.06.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495458

3. Місцезнаходження

88000 м. Ужгород О. Блистіва,20

4. Міжміський код, телефон та факс

(0312) 66-08-45 (0312) 66-08-45

5. Електронна поштова адреса

avtos@za.uz.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://zakarpattya-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

18.06.2018 року Наглядовою Радою ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (протокол №18/06/2018-1 від 18.06.2018) прийнято рішення ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ "ХУСТ-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО" (код ЄДРПОУ 34418086), з місцемзнаходженням: 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. І. Франка, буд. 203, що виконувала функції з торгівлі автомобілями та запасними частинами, а також надання послуг, пов'язаних з обслуговуванням, ремонтом та діагностикою транспортних засобів.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Сиволожський Д.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)