25.06

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента. 25.06.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05495458

3. Місцезнаходження

88000 м. Ужгород О. Блистіва,20

4. Міжміський код, телефон та факс

(0312) 66-08-45 (0312) 66-08-45

5. Електронна поштова адреса

avtos@za.uz.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://zakarpattya-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» 25 червня 2018 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової Ради №25/06/2018-1 вiд 25 червня 2018 року, за власним бажанням (ст.38 КЗпП) згідноі поданої  нею заяви, 25 червня 2018 року.

Посадова особа Шанта Тетяна Іванівна  (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду члена Дирекцiї – головного бухгалтера, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 мiсяцiв 30 днiв.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» 25 червня 2018 року.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Наглядової Ради №25/06/2018-1 вiд 25 червня 2018 року.

Посадову особу Зелінка Аліна Артурівна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), призначено в.о. члена Дирекцiї – головного бухгалтера без увільнення від основних обов'язків,.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: без зазначення строку повноважень.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Сиволожський Д.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

(дата)