20.03

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 20.03.2012р