31.12

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (ліквідація ФІЛІЇ «БЕРЕГОВЕ-АВТО») 31.12.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 

 1.        Загальні відомості:

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05495458     

1.4. Місцезнаходження емітента: 88000, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0312) 66-08-94, 66-08-45

1.6. Електронна поштова адреса емітента: avtos@za.uz.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для       

       розкриття інформації: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

  2.        Текст повідомлення:

 

Рішенням  Наглядової Ради ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол № 31/12/2013-1 від 31.12.2013) з метою оптимізації структури та зменшення адміністративних витрат ліквідовано (припинено) ФІЛІЮ «БЕРЕГОВЕ-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (місцезнаходження: 90200, Закарпатська область, м. Берегове, вул. Верховинська, 17, ідентифікаційний код: 34418107), яка виконувала такі функції: технічне обслуговування та ремонт автомобілів, роздрібна торгівля автомобілями.

 

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор                                                                              Шпонтак Й.Й.

 

                                                                                                       м.п.              31 грудня 2013 року