11.02

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Головний бухгалтер) від 10.02.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

1.        Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
  2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05495458  
  3. Місцезнаходження емітента: 88000, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20
  4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0312) 66-08-94, 66-08-45
  5. Електронна поштова адреса емітента: avtos@za.uz.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua         
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 2.        Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол 10/02/2015-1 від 10 лютого 2015 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:

Члена Дирекції – головного бухгалтера Андрик Жанну Степанівну (паспорт серія ВО, № 309058, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 24 червня 1997 року) 10 лютого 2015 р. за власним бажанням у зв’язку з поданою нею заявою. Строк повноважень склав 2 роки 11 місяців. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:

Виконуючою обов’язки члена Дирекції – головного бухгалтера Баник Наталію Вікторівну (паспорт серія ВО, № 267346, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 04 червня 1997 року) з 11 лютого 2015 р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством

 

Генеральний директор ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»                                         Шпонтак Й.Й.

 

                                                                                                       м.п.           11 лютого 2015 року