16.09

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Головний бухгалтер) від 16.09.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

1.       Загальні відомості:

  1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»
  2. Код за ЄДРПОУ емітента: 05495458  
  3. Місцезнаходження емітента: 88000, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20
  4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0312) 66-08-94, 66-08-45
  5. Електронна поштова адреса емітента: avtos@za.uz.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zakarpattya-avto.ukravto.ua         
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  2.         Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол № 15/09/2015-1 від 15 вересня 2015 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

  1. припинено повноваження члена  Дирекції –  головного бухгалтера  Леньо Богдани Богданівни МАЗУРА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА (паспорт серія ВР, № 411371, виданий Виноградівським РВ ГУМВС України в Закарпатській області 20 квітня 2010 року)  15 вересня 2015 року за угодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП України, у зв’язку з поданою нею заявою. Строк повноважень склав 6місяців  18 днів. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  2. призначено Членом Дирекції – головним бухгалтером Мазура Анатолія Васильовича (паспорт серія ВО № 015727, виданий Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатській області 06 вересня 1995 року) з 16 вересня 2015 року без зазначення строку повноважень, зі строком випробування 3 (три) місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: головний бухгалтер, головний державний податковий ревізор – інспектор аудитор, працював приватним підприємцем з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, консультування з питань оподаткування. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

  3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством

 

Генеральний директор ПАТ «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО»                                         Шпонтак Й.Й.

 

                                                                                                       м.п.           16 вересня 2015 року