27.02

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Головний бухгалтер) від 24.02.2012

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» (протокол № 24/02/2012-1 від 24 лютого 2012 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено:
Члена Дирекції – головного бухгалтера Шимон Наталію Анатоліївну (паспорт серія ВО, №207950, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 27 листопада 1996 року) 24 лютого 2012 р. за власним бажанням у зв’язку з поданою нею заявою. Строк повноважень склав 1 рік 3 місяці. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначено:
Членом Дирекції – головним бухгалтером Андрик Жанну Степанівну (паспорт серія ВО, № 309058, виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 24 червня 1997 року) з 27 лютого 2012 р., без зазначення строку повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Радиш Олександр Ігорович